středa 24. ledna 2018

Publikace k zapůjčení

Vážení rodiče,
obrátilo se na nás nakladatelství PIEROT s nabídkou pracovních sešitů  Matematiky, Českého jazyka a Prvouky. Tyto sešity Vám škola prostřednictvím Vašich dětí zapůjčí na dobu 14 dnů. Pokud Vás jejich obsah zaujme, přinese dítě do školy požadovanou platbu, pokud ne, přinese pracovní sešit zpět. 
Cena jedné publikace je 75,- Kč.

 

úterý 23. ledna 2018

Školská rada

Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov,

příspěvková organizace

ŠKOLSKÁ RADA
s platností od 1.1. 2018


bude pracovat v počtu 3 členů.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY


Do školské rady byli zvoleni:


1/ Za ZŠ:                                            Blanka Nováková, DiS.

2/ Za Obec:                                Mgr. Lenka Gulová, PhD.

3/Za rodič.veřejnost:                  Ilona Novotná, DiS.Školská rada bude pracovat v počtu 3 členů.


V Rašovicích,8.12.2017                                                  Sestavila ředitelka školy, Mgr. Jitka Kumrová


Školská rada ze zákona se seznamuje s:

1/výroční zprávou

2/ školním řádem

3/ případně se vyjadřuje i k jiným aktivitám školy

středa 17. ledna 2018

Rozpočet

Rozpočet na rok 2018

Položky rozpočtu - příjmy

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
567 000
Školné, stravné
420 000
Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání / státní rozpočet a evropské fondy/
451 600
Dotace na přímé výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000
Příjmy celkem
5 668 600
Položky rozpočtu - výdaje

Provozní náklady
1 152 600
Mzdové náklady
4 516 000
Výdaje celkem
5 668 600

                                                                                              Mgr. Jitka Kumrová, ředitelka školy


Schválen zastupitelstvem obce 19.12.2017
Vyvěšen na elektronické desce: 17.1.2018
Sňat z elektronické desky:

Střednědobý výhled

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

2019

2020

Příjmy

Příjmy

neinvestiční příspěvek
od zřizovatele
567 000
neinvestiční příspěvek
od zřizovatele
567 000
Školné, stravné
420 000
Školné, stravné
420 000
Dotace na přímé výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000
Dotace na přímé výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000

Příjmy celkem

5 217 000

Příjmy celkem

5 217 000

Výdaje


Výdaje


provozní náklady
1 056 000
provozní náklady
1 056 000
mzdové náklady
4 161 000
mzdové náklady
4 161 000

Výdaje celkem

5 217 000

Výdaje celkem

5 217 000


                                                                                                       Mgr. Jitka Kumrová, ředitelka školy


Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2017
Vyvěšeno na elektronické desce: 17.1.2018
Sňato z elektronické desky: