čtvrtek 24. května 2018

Informace o zpracování osobních údajů ve škole


Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet elektronicky na adrese zs.rasovice.66@seznam.cz, poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Rašovice 66, Bučovice 685 01.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz). Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz
Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a v ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.

úterý 10. dubna 2018

Třídní schůzky k 3. čtvrtletí 2017/2018


Třídní učitelky Základní školy a Mateřské školy Rašovice
o z n a m u j í,
že třídní schůzky k 3. čtvrtletí se budou konat 17. dubna, tj. v úterý dle rozpisů hodin v žákovských knížkách dětí. 

 

středa 24. ledna 2018

Publikace k zapůjčení

Vážení rodiče,
obrátilo se na nás nakladatelství PIEROT s nabídkou pracovních sešitů  Matematiky, Českého jazyka a Prvouky. Tyto sešity Vám škola prostřednictvím Vašich dětí zapůjčí na dobu 14 dnů. Pokud Vás jejich obsah zaujme, přinese dítě do školy požadovanou platbu, pokud ne, přinese pracovní sešit zpět. 
Cena jedné publikace je 75,- Kč.