neděle 4. června 2017

Ředitelské volno

Ředitelka Základní a Mateřské školy Rašovice oznamuje, 
že na dny 8. a 9. června, 
vyhlašuje z důvodů zajištění přípravy oslav 120. výročí školy,
 ředitelské volno.

pondělí 24. dubna 2017

Běh osvobození

ZŠ a MŠ Rašovice pořádá XIII. ročník
 
 „Běhu osvobození Rašovic“
 
28. 4. 2015 – pátek
(v případě nepříznivého počasí se běh nekoná)
 
start v 10:00 od bytovek

Zveme všechny občany k povzbuzování malých závodníků.
 
 

Zveřejnění výsledků zápisu 2017

Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
 
Zveřejnění výsledků ze zápisu 
dětí do 1. ročníku Základní školy Rašovice,
 
který proběhl dne 5. a 6 . 4. 2017 v budově Základní školy Rašovice.
Ke vzdělávání v Základní škole Rašovice byly přijaty
 pro školní rok 2017/2018 děti s těmito registračními čísly
Z 1/17           Z 6/17
Z 2/17           Z 7/17
 Z 3/17            Z 9/17
  Z 4/17           Z 10/17
  Z 5/17            Z 11/17
V Rašovicích, 24. 4. 2017                                                                          Mgr. Jitka Kumrová