pátek 1. prosince 2017

Návrh rozpočtu


          Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov, příspěvková organizace


Rašovice 66, 685 01 Bučovice, IĆO 75021323

 

Návrh rozpočtu na rok 2018
2018

Položky rozpočtu - příjmy
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
567 000
Školné, stravné
420 000
Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání / státní rozpočet a evropské fondy/
451 600
Dotace na přímé  výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000
Příjmy celkem
5 668 600
Položky rozpočtu - výdaje
Provozní náklady
1 152 600
Mzdové náklady
4 516 000
Výdaje celkem
5 668 600

 V Rašovicích dne 27.11.2017                    

                                                                                                                 Mgr. Jitka Kumrová, ředitelka školy

 

 

Vyvěšeno na elektronické desce: 1.12.2017

Sňato z elektronické desky:

Střednědobý výhled


Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres Vyškov, příspěvková organizace


Rašovice 66, 685 01 Bučovice, IČO 75021323

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 

2019
 
2020
 
 Příjmy
 
 Příjmy
 
neinvestiční příspěvek
od zřizovatele
567 000
neinvestiční příspěvek
 od zřizovatele
567 000
Školné, stravné
420 000
Školné, stravné
420 000
Dotace na přímé  výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000
Dotace na přímé  výdaje celkem /ze stát. rozpočtu – MŠMT/
4 230 000

Příjmy celkem

5 217 000

Příjmy celkem

5 217 000

Výdaje

 

Výdaje

 

provozní náklady
1 056 000
provozní náklady
1 056 000
mzdové náklady
4 161 000
mzdové náklady
4 161 000

Výdaje celkem

5 217 000

Výdaje celkem

5 217 000


 

V Rašovicích dne 27.11.2017                    

                                                                                                                 Mgr. Jitka Kumrová, ředitelka školy

 
 

Vyvěšeno na elektronické desce: 1.12.2017

Sňato z elektronické desky:

sobota 25. listopadu 2017

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 v 10:30 hod. se bude ve škole konat hudební vystoupení
"Šlehačka plná Smetany"
 cena 45 Kč.

***

V sobotu 2.12. 2017 se v prostorách "Na Sokolce"
uskuteční rozžínání vánočního stromu.
Sraz dětí v 15:45 hod., zahájení akce v 16:00 hod.

 
***
V pátek 8.12.2017 výstava "Svět ve 3D", která je určena pro školy a je realizována formou zážitkové pedagogiky. Na této interaktivní výstavě se žáci seznámí zábavnou formou s principem prostorového vidění.
Děti si budou prohlížet stereoskopické obrázky pomocí anaglyf brýlí, bez brýlí za použití lentikulární fólie, meoskopu a další. Cena bude upřesněna příští týden.
Následuje ukázka "prostorového hologramu" který žáci mohou pozorovat ze všech 4 stran.
Zajímavým exponátem výstavy je ukázka "virtuální reality". Pomocí HMD brýlí pro zobrazení virtuální reality se žáci přenesou do jiného prostředí. Při prohlížení panoramatických fotografií či videa je divák součástí obrazu. Tím pádem se může rozhlížet kolem sebe a má dojem, že je součástí děje.
 
Dominantní záležitostí výstavy "Svět ve 3D" je projekce 3D kina.
/3D kino používá technologii pasivní polarizace, stejnou jako v běžných 3D kinech v ČR. Pro sledování 3D filmů žákům zapůjčíme 3D brýle. 3D film se promítá na stříbrné plátno s uhlopříčkou 4,5 metru a je doplněn adekvátním a kvalitním ozvučením.Jako uvítací 3D dokument poběží Úžasný oceán 3D.Budeme promítat i nejzajímavější stereoskopické záběry, kde obraz "vystupuje" z plátna až na dosah rukou./
Ukázka natáčení stereoskopického obsahu - žáci se budou natáčet 3D kamerou a budou se vidět v 3D televizi.

čtvrtek 23. listopadu 2017

Pozvánka

na přednášku s besedou na téma

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU

Více informaci najdete zde.
 

středa 22. listopadu 2017

Keramika

22.11. se žáci 3. a 4. ročníku
zúčastnili keramické hodiny na DDM Bučovice.

Více fotek najdete tady
 
 

středa 11. října 2017


Třídní schůzky k čtvrtletí 2017/2018
Třídní učitelky Základní školy a Mateřské školy Rašovice oznamují,
že čtvrtletní třídní schůzky se budou konat 
ve dnech 17. a 18. října
dle rozpisů hodin v žákovských knížkách dětí.